نوشته‌ها

RAID 50 هزینه اضافی یا برنامه ریزی برای آینده ؟

(RAID 50 (parity with Striping چيست ؟

RAID 50 (که گاهي اوقات RAID 5+0 نيز ناميده مي شود)، ترکيبي از چندين مجموعه RAID 5 و RAID 0 است؛ به عبارتي اين بار نيز با ترکيب ويژگي هاي دو مجموعه RAID رو برو هستيم (شکل 9 و 10 را ببينيد)؛ يعني خاصيت striping ابتدا تمام ديسک ها را به صورت ريز ريز شده يا striped شده در مي آورد، سپس هر قسمت striped شده به صورت يک مجموعه RAID 5 تنظيم مي شود، در نهايت نيز تمام مجموعه هاي RAID 5 به صورت RAID 0 در مي آيند تا امکان دسترسي به تمام ديسک ها و استفاده از ظرفيت ها براي کاربر وجود داشته باشد. مزاياي RAID 5 در اينجا نيز وجود دارد، به علاوه خاصيت RAID 0 نيز امکان الحاق تعداد زيادي از ديسک ها را به صورت يک ديسک منطقي مي دهد. در هر زيرمجموعه از آرايه ها، حداکثر يک ديسک ممکن است بدون از دست دادن داده، خراب شود. همچنين، زمان مورد نياز براي ساخت مجدد داده ها در RAID 50، به طور قابل ملاحظه اي کمتر از يک آرايه بزرگ RAID 5 است.

يک پيکربندي از RAID 50، مي تواند 6 يا تعداد بيشتري ديسک را در خود جاي دهد، اما بايد تنها با پيکربندي هايي کار کند که بيش از 16 ديسک دارند. ظرفيت قابل استفاده RAID 50، 67-94% است، و اين رقم به تعداد ديسک هاي داده اي در هر مجموعه RAID بستگي دارد.

بايد به اين نکته توجه کرد که، در يک RAID 50، مي توان بيش از دو leg داشت. براي مثال، با داشتن 24 ديسک، مي توانيد يک RAID 50 با دو leg يا دو پايه 12 ديسکي داشته باشيد، و يا اينکه يک RAID 50 با سه leg و هر leg هشت ديسک را ايجاد کنيد. مدل اول اين دو نوع آرايه، ظرفيت بيشتري را پيشنهاد مي دهد، چرا که در اين مدل تنها دو ديسک براي parity استفاده مي شود و يا به عبارتي تنها ظرفيت دو ديسک را از دست مي دهد، اما آرايه دوم عملکرد بيشتري دارد و سريعتر داده ها را از نو مي سازد، چرا که در کل آرايه، تنها ديسک هايي از leg براي تابع بازسازي به کار مي روند که خراب شده باشند و باقي ديسک ها براي بازسازي به کار نمي روند.

کاربرد:

اين پيکربندي براي مکان هايي مناسب است که لازم است تعداد زيادي ديسک به صورت يک آرايه به کار رود، اما در عين حال براي RAID 10 نيز خيلي بزرگ هستند، مانند خيلي از سرورهاي با ظرفيت بالا.

امتياز:

ارزش منطقي و قيمت مناسب براي خريد.
عملکرد همه جانبه و خوب، به خصوص براي data streaming يا جريان داده اي، و قابليت هاي با ظرفيت خيلي بالا.

معايب:

نياز به تعداد ديسک هاي زياد.
ظرفيت هر ديسک در هر مجموعه RAID 5 براي parity از دست مي رود.
به دليل اين کمبود ظرفيت، کمي از RAID 5 گران تر است.

منبع:Bestadmins.ir