نوشته‌ها

مفهوم JBOD در Storageها چیست ؟

مفهوم JBOD در Storageها چیست ؟

برخی اوقات ممکن است شما یک دستگاه Enclosure یا Storage داشته باشید و تعدادی هارد دیسک بر روی آنها داشته باشید و نخواهید بر طبق عادت همیشگی هارد دیسک های موجود را با همدیگرRAID  کنید و یا اصلا هارد دیسک ها از برند ها و ظرفیت های مختلفی هستند و با هم ناهماهنگی دارند و شما می خواهید بدون استفاده ازRAID از این هارد دیسک ها در قالب یک Logical Volume استفاده کنید. در چنین مواردی ممکن است شما در کنسول مدیریتی دستگاه Storage خودتان با گزینه ای به نام JBOD  مواجه شوید. شرکت صنایع روی زنجان مخفف کلمه های  Just a Bunch Of Disks یا Just a Bunch Of Drives به معنی چند هارد درایو یا چند دیسک است که در کنار هم به خوبی و خوشی کار می کنند و هیچ کاری به اطلاعات همدیگر بر خلاف ساختار RAID که دارای Redundancy می باشد کار می کنند. در واقع JBOD به مجموعه ای از هارد دیسک ها گفته می شود که به عنوان RAID در یک Storage پیکربندی نشده اند و بصورت ساده استفاده می شوند. 

در ساختارهای RAID شما چندین دیسک دارید که همه این دیسک ها برای اینکه اطلاعات شما از دست نرود به گونه ای پیکربندی شده اند که بتوانند برای شما خطاپذیری یا Fault Tolerance و Redundancy یا افزونگی ایجاد کنند که در صورت بروز مشکل برای یکی از هارد دیسک های شما برای اطلاعات شما مشکلی پیش نیاید. اما اگر نخواهیم این هارد دیسک ها را بصورت RAID پیکربندی کنیم در واقع ما می خواهیم از تمامی فضاهای موجود بر روی دیسک های خود استفاده کنیم ، در اینجا شما JBOD ایجاد می کنید که همه دیسک ها بدون داشتن Redundancy و Fault Tolerance صرفا در قالب یک Logical Volume ترکیب شده از چندین هارد دیسک به سیستم عامل معرفی می شوند.

در JBOD دیسک ها بصورت مستقل از هم کار می کنند و اگر کمی با ساختار Dynamic Disks آشنایی داشته باشید در واقع JBOD مکانیزم Spanned Volume در ویندوز را در Storage ها به ما ارائه می دهند. در Spanned Volume شما چندین دیسک را در کنار هم قرار می دهید و از همه فضاهای موجود بر روی آنها استفاده می کنید ، هرگاه دیسک اول پر شد سیستم عامل بصورت خودکار به سراغ دیسک دوم می روم اما تمامی این دیسک ها در قالب یک دیسک به سیستم عامل معرفی می شوند. زمانیکه شما می خواهید از تمامی فضاهای موجود بر روی هارد دیسک های Storage خود استفاده کنید از JBOD استفاده می کنید.مفهوم JBOD در ویندوز به نام  Spanned Volume و در لینوکس به عنوان LVM  شناخته می شود ITPRO باشید .

 

منبع : انجمن تخصصی فناوری اطلاعات ایران