نوشته‌ها

تفاوت پهنای باند (Bandwidth) با سرعت (Speed)

تفاوت پهنای باند (Bandwidth) با سرعت (Speed)

تفاوت پهنای باند (Bandwidth) با سرعت (Speed): پهناي باند نشان دهنده مجموع فاصله و يا محدوده بين بالاترين و پائين‌ترين سيگنال بر روي کانال‌هاي مخابراتي باند است. که به منظور سنجش اندازه پهناي باند سيگنال از واحد هرتز استفاده مي‌شود.

پهنای باند (Bandwidth)

پهناي باند و ميزان تاخير پهناي باند از جمله واژه‌هاي متداول در دنياي شبکه‌هاي کامپيوتري است که به نرخ انتقال داده، توسط يک اتصال شبکه و يا يک رابط، اشاره مي‌نمايد. اين واژه از رشته مهندسي برق اقتباس شده‌ است. در اين شاخه از علوم، پهناي باند نشان دهنده مجموع فاصله و يا محدوده بين بالاترين و پائين‌ترين سيگنال بر روي کانال‌هاي مخابراتي باند است. که به منظور سنجش اندازه پهناي باند سيگنال از واحد هرتز استفاده مي‌شود.

تفاوت پهنای باند (Bandwidth) با سرعت (Speed)

تفاوت پهنای باند (Bandwidth) با سرعت (Speed)

پهناي باند تنها، عامل تعيين کننده سرعت يک شبکه از زاويه کاربران نبوده و يکي ديگر از عناصر تاثيرگذار، ميزان تاخير در يک شبکه‌ است که مي‌تواند برنامه‌هاي متعددي را که بر روي شبکه اجراء مي‌گردند، تحت تاثير قرار دهد.

به عبارت ديگر در ارتباطات پهناي باند به تفاوت بين بالاترين و پايين‌ترين محدوده فرکانس در سيگنال ها اشاره مي‌کند که با واحد هرتز ( Hertz ) اندازه گيري مي‌شود. پهناي باند در علوم الکترونيک و پردازش سيگنال و نور نيز به همين معني است. براي ارتباطات شبکه‌اي پهناي باند به حداکثر ميزان انتقال اطلاعات، که مي تواند در يک وهله زماني بر روي رسانه ارتباطي منتقل شود اشاره مي‌کند. اين نوع پهناي باند با واحد بيت در ثانيه يا Bit Per Second که به اختصار bps گفته مي‌شود، اندازه گيري مي‌شود. بيت کوچکترين واحد اندازه گيري اطلاعات است. مقدار يک بيت بر اساس ساختار کاري کامپيوتر يا مي‌تواند صفر باشد و يا يک باشد، که در اين حالت معمولا يک نمايانگر True يا درست و صفر نمايانگر False يا غلط مي‌باشد.

سرعت (Speed)

سرعت يا بهتر بگوييم نرخ انتقال داده‌ها به ميزان اطلاعاتي گفته مي شود که در يک ارتباط خاص و در يک وهله زماني تعيين شده منتقل مي‌شود. سرعت هرگز نمي تواند بيشتر از پهناي باند باشد. برخي اوقات به سرعت نرخ داده ( Data Rate ) و نرخ بيت ( Bit Rate ) نيز اطلاق مي شود. در علوم الکترونيک سرعت به معناي نرخ زمان ( Clock Rate ) چيپ است که با واحد هرتز اندازه گيري مي شود. براي مثال سرعت يک خط يا bus به معني اين است که چند بار اين خط مي تواند اطلاعات را در يک ثانيه منتقل کند.

منبع: اورژانس IT باشگاه خبرنگاران