Smart Update Firmware DVD version 10.10

Smart Update Firmware DVD version 10.10

در این پست آخرین نگارش از HP SUF DVD رو با شما دوستان جهت سرورهای نسل هفتم به قبل را به اشتراک می گذاریم، این دیسک، مجموعه ای است از فریمور ها است، که به سیستم شما اعمال می شود. نگارش های این محصول همواره به صورت نسخه های ISO ارایه می گردند.

لازم است این فایل را دریافت و پس از رایت آن بر روی دیسک اقدام به بروزرسانی فرمایید. در مورد سرورهای قدیمی بروزرسانی از طریق USB پیشنهاد نمی گردد.

توجه داشته باشید که در این پست همواره آخرین نگارش را به اشتراک خواهیم گذاشت، این محصول جهت بروزرسانی سرورهای نسل هفتم HP و قبل از آن می باشد، بنابراین جهت بروزرسانی نسل های جدیدتر در پست جداگانه صحبت خواهیم کرد. نگارش جدید این محصول تحت عنوان SPP انتشار می یابد.

اطلاعات بیشتر و توضیحات مربوط به این دیسک و محتویات این نسخه را می توانید مستقیما از سایت HP، در آدرس زیر مطالعه بفرمایید.

https://support.hpe.com/hpsc/swd/public/detail?swItemId=MTX_4372f442c3424063809e3d9198&swEnvOid=4091

توجه داشته باشید با توجه به حجم فایل بایستی از DVD5 جهت رایت استفاده کنید. همچنین می توانید از ابزار HPE USB Key Utility جهت نصب با استفاده از USB اقدام فرمایید.

Download HP Smart Update Firmware DVD version 10.10

Link : HP Smart Update Firmware DVD version 10.10

Size : 1.40 GB