REDUNDANCY در مراکز داده

REDUNDANCY در مراکز داده (POWER)

انواع TIER در استانداردTIA942:

برقراری امنیت در فضای IT سازمان و متعاقب آن ایجاد آسودگی خاطر در فضای کاری برای مدیران و کاربران شبکه از مسائل پیچیده، هزینه بر و پر اهمیت محسوب میشه. بطور معمول برای ایجاد این آسودگی خاطر، مثلث امنیتی ای در نظر می گیرند که تنها در صورت برقرار شدن این سه ضله، مثلث ما ایجاد خواهد شد. این سه ضلع عبارتند از: پیاده سازی سیاست ها و خط مشی های لازم برای  Availibility – Confidentiality – integrity  که نقطه مقابل Denial -Destruction و disclouser هستند. البته برای ایجاد هر یک از این اضلاع، باید مجموعه اقدامات و فرایندهایی در هریک از حوزه های سخت افزاری و نرم افزاری صورت بگیره . در این مطلب به موضوع “REDUNDANCY” که به مقوله Availibity مربوط میشه می پردازیم. البته Redundancy دارای شاخه های مختلف هم در سخت افزار و هم در نرم افزار بوده که در این مقاله به تشریح آن در یکی از بخشهای سخت افزار خواهیم پرداخت.

REDUNDANCY و یا افزونگی در علوم مهندسی عبارت است از قرار دادن زیربخش‌های مشابه در یک سامانه به صورت موازی به طوری که عملکرد کلی سامانه در شرایط خطا تضمین شود. سامانه در این تعریف می‌تواند یک موجودیت فیزیکی یا یک سامانهٔ عملیاتی باشد. به عبارتی وجود یک سیستم سخت افزاری و یا نرم افزاری در کنار سیستم اصلی که به محض قطع شدن سرویس دهی از جانب سیستم اصلی، سیستم ثانویه بدن کوچکترین خلل و درنگی بتواند به ارائه خدمات خود ادامه دهد. اینکه ما چه سطحی از REDUNDANCY رو در مجموعه مربوطه، پیاده سازی کنیم به شرایط فضای کاری، بودجه، اهمیت اطلاعات و … بستگی دارد. اما به هرحال پیاده سازی حداقل REDUNDANCY در مجموعه مربوطه، لازم به اجرا می باشد. در ادامه به مقوله REDUNDANCY در تجهیزات تامین کننده برق و بر اساس TIER می پردازیم.

هدف اصلی در TIER،معرفی و ارائه روشها و سطوح REDUNDANCY در ارائه و تامین برق مراکز داده بوده . بکارگیری افزونگی در این حوزه از اهمیت بسیار بالا و حیاتی ای برخورداره و بشدت موجب افزایش تحمل خطا و قابلیت نگهداری فضای امن کاری در مجموعه تحت مدیریت IT شما خواهد شد. این استاندارد شامل چهار رده مختلف به نام‌های TIER4 و TIER3 ،TIER2 ،TIER1 بوده که ضمن اینکه در رده های بالاتر، AVAILIBILITY بالاتری خواهید داشت به موازات آن هزینه بیشتری را نیز باید پرداخت کنید. دسته ‌بندی این رده‌ها مطابق با دسته ‌بندی مؤسسه UPTIME است.
Tier1: تجهیزات و فرایندی که در این استاندارد مورد استفاده قرار می گیرد عبارتست از یک ژنراتور که در مواقع قطع برق شهر، بتواند با ورود به مجموعه برق مجموعه، مانع قطعی خدمات رسانی IT شود و سیستم کنترلینگ ATS که عملیات سوئیچینگ و مدیریتی مناسبی رو در زمان قطعی برق شهر داشته باشه و در نهایت یک دستگاه UPS مناسب که با قابلیت ها و توانمندی خاص بتونه هماهنگ با ژنراتور عمل کنه.(برق شهر – ATS – ژنراتور و UPS)
در این کلاس هیچ افزونگی یا Redundancy وجود ندارد. تنها مزیتی که منجر به انتخاب این کلاس از دیتاسنتر می‌شود، هزینه و میزان بازده اقتصادی دیتاسنتر است.

Tier2:در این کلاس همانند Tier1 تنها با وجود یک ژنراتور و منبع برق شهر که توسط یک سیستم کنترلینگ مرکزی ATS  نظارت می شود، عمل برق رسانی به مجموعه مربوطه لحاظ شده و به عبارتی در صورت خرابی ژنراتور اولیه، پشتیبانی وجود نخواهد داشت و تنها تغییر در بخش UPS بوده که یک دستگاه کنار آن اضافه می شود تا در مواقع ضروری و خرابی UPS اول مورد استفاده قرار بگیرد.(برق شهر – ATS – یک ژنراتور و دو عدد UPS)

در این کلاس REDUNDANCY در بخش UPS صورت گرفته که منجر به افزایش هزینه خواهد شد.

Tier3: در این کلاس برای هر یک از بخشهای برق شهری، ژنراتور و UPS افزونگی صورت گرفته به این ترتیب که دو منبع برق و انرژی وجود دارد. بدین شرح که منبع اول با حضور دو ژنراتور توسط یک مرکز کنترلینگ ATS مدیریت شده و برق خروجی وارد UPS ها می شود که برای REDAUNDANCY دو مورد تعبیه شده. اما منبع برق دوم بدون ارتباط با هیچ یک از ژنرراتورها و مرکز ATS ای بصورت پشتیبان در نظر گرفته شده که بتواند در شرایط اضطراری وارد مدار گردد.(دو منبع برق شهر – ATS – دوژنراتور و دو عدد UPS متصل به یکی از ژنراتورها )

در این کلاس REDUNDANCY در هر یک از بخشهای ژنراتور، برق شهری و UPS صورت گرفته که منجر به افزایش هزینه خواهد شد.

Tier4: در این سطحح از REDUNDANCY که حالت سخت گیرانه خواهد بود و شاید برای DATA CENTER های حساس و فوق العاده مهم و کاربردی در نظر گرفته شده، به این صورت بوده که همانند مدل قبل دو منبع برق، دو ژنراتور و دو UPS وجود داره با این تفاوت که در حالت قبل تنها یک منبع انرژی اولیه به ژنراتورها و ATS متصل بود و درنهایت UPS. اما در این مدل برای منبع برق دوم هم، دو ژنراتور و ATS و نهایت دو UPS در نظر گرفته شده است.(دو منبع برق شهر – ATS – دوژنراتور و دو عدد UPS متصل به هر دو ژنراتورها)

در این کلاس REDUNDANCY در هر یک از بخشهای ژنراتور، برق شهری و UPS صورت گرفته که منجر به افزایش هزینه خواهد شد.

منبع : ITPRO