منظور از Seek Time در هارد دیسک چیست ؟

Seek Time در هارد دیسک

 Seek Time در هارد دیسک

در اين مطلب ميخواهيم به مفهوم Seek Time (سیک تایم) در هارد ديسک بپردازيم. به زبان ساده به مدت زمان لازم براي حرکت بازوي محرک هارد ديسک براي رسيدن به Track مورد نظر Seek Time (زمان جستجو) ميگويند. اگر بخواهيم تعريف آکادميک Seek Time (سیک تایم) را بيان کنيم. مدت زماني است که طول ميکشد، تا يک قطعه ي مکانيکي خاص (بازوي محرک هارد ديسک)، از سخت افزار دستگاه ذخيره سازي به يک بخش از اطلاعات روي رسانه ذخيره ساز دست يابد. واحد Seek Time(سیک تایم) را معمولا به ميلي ثانيه(ms) بيان ميکنند. پس ميتوان نتيجه گرفت که، هر چقدر مقدار Seek Time کمتر باشد، مدت زمان دسترسي به داده هاي روي هارد ديسک نيز کاهش مي بايد، در نتيجه سرعت Read در هارد ديسک افزايش مي يابد.

توجه کنيد که: موضوع Seek Time ارتباط مستقيمي به کپي يک سري اطلاعات از يک هارد ديسک به هارد ديسک ديگر ، دانلود فايل از اينترنت ، رايت کردن فايل روي ديسک و غیره ندارد. اگر چه Seek Time نقش کليدي در انجام شدن اين کار هايي که ذکر کرديم دارد، اما در مقايسه با ساير عوامل تقريبا ناچيز است. Seek Time اغلب Access Time هم ناميده ميشود ، اما در واقع Access Time يا زمان دسترسي، کمي طولاني تر از Seek Time يا زمان جستجو است، زيرا بين زمان يافتن داده ها و در واقع دسترسي به آن يک دوره زماني کوچک وجود دارد.

Access Time

Access Time

در بيان فني دقيق ، Seek Time (سیک تایم)مدت زماني است که طول ميکشد تا head assembly هارد ديسک، (براي خواندن نوشتن)، روي Track مورد نظر که داده ها روي آن ذخيره شده اند دست يابد. از آنجا که actuator arm، يا بازوي محرک يک قطعه مکانيکي ميباشد، Seek Time در زمانيکه به Track نزديک تر است، ممکن است لحظه اي باشد و صد البته اگر Track در مکان ديگري از هارد ديسک باشد، Seek Time بالا ميرود.

ميانگين Seek Time براي هارد ديسک تقريبا برابر با مدت زماني است که هارد ديسک براي يافتن اطلاعات مورد نظر بيشتر 13 Track ها را جستجو ميکند. اگر چه براي محاسبه ميانگين Seek Time از اين روش استفاده ميشود، اما دو روش ديگر نيز وجود دارد که عبارتند از: روش track-to-track و روش full stroke. در روش Track-to-Track، مدت زمان جستجو براي يک سري داده بين دو Track مجاور، به عنوان ميانگين Seek Time در نظر گرفته ميشود، ولي در روش full stroke، مدت زمان صرف شده براي جستجوي يک سري داده در طول کل هارد ديسک، از دروني ترين Track تا بيروني ترين Track به عنوان ميانگين Seek Time در نظر گرفته ميشود.

ميانگين Seek Time در هار ديسک هايي که در طول گذر زمان پيشرفت کرده اند، حدود 600 ميلي ثانيه بود مثل هارد ديسک (IBM 305). بعد از چند دهه، متوسط Seek Time، هارد ديسک در حدود 25 ميلي ثانيه بود. هارد ديسک هاي مدرن ممکن است Seek Time اي در حدود 9 ميلي ثانيه داشته باشند، دستگاه هاي تلفن همراه 12 ميلي ثانيه و سرور هاي قدرتمند در حدود 4 ميلي ثانيه، از Seek Time را ممکن است داشته باشند. از آنجا که ديسک هاي SSD قطعات متحرک مانند actuator arm ندارند، پس Seek Time هم عملا در اين ديسک ها بي معني است. اما اگر بخواهيم Seek Time ديسک هاي SSD را مثال بزنيم، چيزي در حدود 0.08 و يا 0.16 ميلي ثانيه Seek Time دارند.

بعضي از سخت افزارها، مانند درايو هاي نوري و فلاپي ديسک ها، Head بزرگتري نسبت به يک هارد ديسک دارند و به همين ترتيب ميتوان نتيجه گرفت که Seek Time شان را کندتر مي کنند. به عنوان مثال، دي وي دي ها و سي دي ها به طور متوسط Seek Time اي بين، 65 تا 75 ميلي ثانيه دارند که به طور قابل توجهي کندتر از ديسک هاي سخت هستند. اين مهم است بدانيد که Seek Time نقش تعيين کننده اي در تعيين سرعت کلي يک کامپيوتر يا دستگاه ديگر دارد، ديگر اجزايي که وجود دارند و در کنار هم کار مي کنند به همان اندازه نيز مهم هستند.

بنابراين اگر ميخواهيد يک ديسک جديد براي سرعت بخشيدن بيشتر به کامپيوتر خود تهيه کنيد، به ياد داشته باشيد که جنبه هاي ديگر مانند حافظه RAM سيستم، پردازنده، سيستم فايل و نرم افزارهايي که در حال اجرا هستند را هم در نظر بگيريد. اگر چه شما نميتوانيد سرعت هارد ديسک خود را با کمتر کردن Seek Time افزايش دهيد اما ميتوانيد با استفاده از، Defragment کردن داده ها مدت زمان لازم براي دستيابي به اطلاعات مورد نظرتان را در هارد ديسک کاهش دهيد. اگر چه اين به خودي خود نميتوانيد جايگزين قابل قبولي براي هارد ديسک هايي با Seek Time کمتر باشد.

منبع:Itpro.ir