مقایسه ی اجمالی CPU 6152 و CPU 6252

مقایسه ی اجمالی CPU 6152 و CPU 6252 (سری CPUهای G10)

Intel Xeon 6152 این پردازنده 7٪ انرژی بیشتری دارد. تعداد هسته های بالا در cpu Intel Xeon 6252  برای مقابله با برنامه های چندگانه یا برنامه های با threadهای بیشتر کمک می کنند.

مقایسه ی مشخصات 6152 در مقابل 6252

نمودارهای زیر تفاوت بین 6252 و Intel Xeon 6152 از مهمترین ویژگی ها را نشان می دهد. این خصوصیات به همراه شماره IPC (دستورالعمل در هر چرخه) تعیین می کنند که یک ریزپردازنده به خوبی چگونه عمل می کند.

نمودار The number of cores / threads تعداد هسته را در منطقه ی تاریک تر نشان می دهد. منطقه ی روشن تر در نمودار نشان دهنده تعداد threadهای اضافی است که توسط فناوری Hyper-Threading ارائه شده است.

نمودار Operating frequency از رنگ تیره برای نشان دادن فرکانس پایه استفاده می کند ، در حالی که رنگ روشن تر برای فرکانس اضافی است که توسط ویژگی توربو ارائه شده است.

رنگ تیره تر در نمودار On-chip cache نشان دهنده ی On-chip L2 cache و منطقه ی تیره تر نشان دهنده ی On-chip L3 cache می باشد. در حالی که L3 cache معمولاً بزرگتر از On-chip L2 cache است ، اما همیشه کندتر است.

جوانب مثبت و منفی

  • توصیه های کلی Xeon 6152: lower power
  • توصیه های کلی Xeon 6252:
  • تعداد هسته های بیشتر برای عملکرد چند رشته ای multi-threading بهتر
  • موضوعات همزمان بیشتری را کنترل می کند

ایرادات Xeon 6152

  • تعداد هسته های کمتر نسبت به 6252
  • تعداد موضوعات (thread) کمتری را اجرا می کند

مزیت Xeon 6252 : پاور با قدرت کمی بالاتر

 

پردازنده های مشابه Xeon 6152 :

Intel 6252 vs 6148F

Intel 6252 vs 6150

Intel 6252 vs 6154

ریزپردازنده های مشابه از سوکت و معماری مشابه Intel 6152 و 6252 استفاده می کنند ، اما عملکرد و سایر مشخصات آنها کمی متفاوت است.

 

پردازنده های مشابه Xeon 6252 :

Intel 6152 vs 6248

Intel 6152 vs 6252N

Intel 6152 vs 6252

 

مشخصات فنی

 

Intel Xeon 6152 specifications

General information

Type : CPU / Microprocessor

Market segment : Server

Family : Intel Xeon Gold

Model number : 6152

  • CPU part numbers : CD8067303406000is an OEM/tray microprocessor
  • BX806736152is a boxed microprocessor

Frequency : 2100 MHz

Maximum turbo frequency : 3700 MHz

Bus speed : 10.4 GT/s UPI

Clock multiplier : 21

Package : 3647-land Flip-Chip Land Grid Array (FC-LGA)

Socket : Socket 3647 / P0 / LGA3647-0

Size : 2.99″ x 2.22″ / 7.6cm x 5.65cm

Fan/heatsink : 1U form factor

Intel Xeon 6252 specifications

General information

Type : CPU / Microprocessor

Market segment : Server

Family : Intel Xeon Gold

Model number : 6252

CPU part numbers : CD8069504194401 is an OEM/tray microprocessor

BX806956252 is a boxed microprocessor

Frequency : 2100 MHz 

Maximum turbo frequency :

3700 MHz (1 or 2 cores)
3500 MHz (3 or 4 cores)
3400 MHz (5 – 12 cores)
3200 MHz (13 – 16 cores)
3000 MHz (17 – 20 cores)
2800 MHz (21 – 24 cores)

Bus speed : 10.4 GT/s UPI

Clock multiplier : 21

Package : 3647-land Flip-Chip Land Grid Array (FC-LGA)

Size : 2.99″ x 2.22″ / 7.6cm x 5.65cm

  • شما می توانید با مراجعه به لینک های Intel Xeon 6152 و Intel Xeon 6252 جزئیات بیشتری درباره ی مشخصات فنی هر دو cpu مطالعه بفرمایید.