شتاب دهنده های NVIDIA برای HPE ProLiant Servers – قسمت دوم

شتاب دهنده های NVIDIA برای HPE ProLiant Servers – قسمت دوم

در این مقاله به معرفی و بررسی مشخصات شتاب دهنده های NVIDIA و سرورها و سیستم عامل های پشتیبانی کننده آنها می پردازیم.

شرکت Hewlett Packard ، بر روی سرورهای HPE ProLiant انتخاب شده ، ماژول های شتاب دهنده محاسباتی مبتنی بر NVIDIA® TeslaTM ، NVIDIA® GRIDTM و واحد پردازش گرافیکی GPU)، NVIDIA® QuadroTM)  پشتیبانی می کند.

شتاب دهنده های NVIDIA امکان یکپارچه سازی محاسبات GPU با سرورهای HPE ProLiant را برای محاسبات با کارایی بالا ، گرافیک های بزرگ مرکز داده و استقرار دسکتاپ مجازی فراهم می کند. سرورهای HPE ProLiant یکپارچه محاسبات GPU را با خانواده های سرور HPE انتخاب می کنند. شتاب دهنده های NVIDIA طراحی شده برای ابررایانه با کارایی بالا و کارآمد، شتاب برنامه کاربردی به مراتب بالاتر از یک رویکرد CPU را برای طیف وسیعی از برنامه های یادگیری عمیق ، علمی و تجاری ارائه می دهد. هزاران هسته NVIDIA CUDA® به هر شتاب دهنده اجازه کارهای بزرگ محاسباتی یا گرافیکی به هزاران کار کوچکتر میدهد که به طور همزمان می توانند انجام شوند، در نتیجه امکان شبیه سازی های بسیار سریعتر و گرافیک بهبود یافته راحت و کاربر پسند برای مدلهای 3D میدهد.

ویژگی های کلیدی :

 • افزایش عملکرد برای حل سریعتر مشکلات
 • شتابدهنده NVIDIA برای سرورهای HPE ProLiant عملکرد محاسباتی را بهبود می بخشد و زمان اتمام کارهای موازی را به طرز چشمگیری کاهش می دهد و زمان سریعتری را برای راه حل ها ارائه می دهد.
 • به اشتراک گذاری پردازنده های NVIDIA Quadro® یا NVIDIA GRID با سرورهای محاسباتی ، به طور چشمگیری نرخ refresh نمایشگر را بهبود می بخشد.
 • این پردازنده های گرافیکی به طور خاص برای فعال کردن گرافیک توانمند در محیط های مجازی طراحی شده اند. شرکت Hewlett Packard Enterprise می تواند نرم افزار NVIDIA GRID را از طریق HPE Complete برآورده سازد.
 • شتاب دهنده های NVIDIA توسط (HPE Insight Cluster Utility (CMU قابل تنظیم و نظارت هستند. HPE Insight CMU سلامت و دمای GPU را کنترل و نمایش می دهد ، همچنین درایورهای GPU و نرم افزار CUDA را نصب و تنظیم می کند.
 • NVIDIA Accelerators Models

 • HPE NVIDIA Quadro P2200 Graphics Accelerator PN:R2U55A
 • HPE NVIDIA Quadro P2200 Graphics Accelerator PN:R2U55C
 • HPE NVIDIA Quadro P1000 Graphics Accelerator PN:R3K70A
 • HPE NVIDIA Quadro P1000 Graphics Accelerator PN:R3K70C
 • HPE NVIDIA Quadro RTX 4000 Graphics Accelerator PN:R1F95A
 • HPE NVIDIA Quadro RTX 4000 Graphics Accelerator PN:R1F95C
 • HPE NVIDIA Quadro RTX 8000 Graphics Accelerator PN:R1F97A
 • HPE NVIDIA Quadro RTX 8000 Graphics Accelerator PN:R1F97C
 • HPE NVIDIA Quadro RTX x16 2-way 2-slot NVLink Bridge PN:R1F96A
 • HPE NVIDIA Quadro RTX x16 2-way 2-slot NVLink Bridge PN:R1F96C
 • HPE NVIDIA Quadro RTX 6000 Graphics Accelerator PN:R0Z45A
 • HPE NVIDIA Quadro RTX 6000 Graphics Accelerator PN:R0Z45C
 • HPE NVIDIA Tesla T4 16GB Computational Accelerator PN:R0W29A
 • HPE NVIDIA Tesla T4 16GB Computational Accelerator PN:R0W29C
 • HPE NVIDIA Tesla V100 PCIe 32GB Computational Accelerator PN:Q9U36A
 • HPE NVIDIA Tesla V100 SXM2 32GB Computational Accelerator PN:Q9U37A
 • HPE NVIDIA Quadro P2000 Graphics Accelerator PN:Q0V77A
 • HPE NVIDIA Quadro P4000 Graphics Accelerator PN:Q0V78A
 • HPE NVIDIA Tesla P40 24GB Computational Accelerator PN:Q0V80A
 • HPE NVIDIA Tesla P40 24GB Computational Accelerator PN:Q0V80C
 • NVIDIA Tesla M10 Quad GPU Module PN:Q0J62A
 • NVIDIA Tesla M10 Quad GPU Module PN:Q0J62C

نکته:لطفاً برای قوانین پیکربندی ، از جمله الزامات مربوط به کیت های فعال ، به سرورهای HPE ProLiant QuickSpec برای سرورهای پشتیبانی شده مراجعه کنید.

نکته: نوع CPU

1st Gen = پردازنده مقیاس پذیر نسل یک Intel Xeon

2nd Gen  = پردازنده مقیاس پذیر نسل دوم Intel Xeon

ویژگی های استاندارد

مشخصات HPE NVIDIA Quadro P1000/P2000 Graphics Accelerator وHPE NVIDIA Quadro RTX 4000 Graphics Accelerator

سرورها و سیستم عامل های پشتیبانی کننده ازکارت گرافیکی R1F96C
 • HPE ProLiant DL380 Gen10
 • HPE ProLiant ML350 Gen10
 • HPE Synergy 480 Gen10
 • HPE ProLiant ML110 Gen10
مشخصات HPE NVIDIA Quadro RTX 8000 Graphics Accelerator

سرورها و سیستم عامل های پشتیبانی کننده ازکارت گرافیکی R1F97A و R1F97C
 • R1F97A Supported Servers
 • HPE ProLiant xl270d Gen10
 • HPE Superdome Flex
 • R1F97C Supported Servers
 • HPE ProLiant DL380 Gen10
 • HPE ProLiant DL385 Gen10
 • HPE ProLiant xl270d Gen10

سرورها و سیستم عامل های پشتیبانی کننده ازکارت گرافیکی HPE NVIDIA Quadro RTX x16 2-way 2-slot NVLink Bridge

مشخصات HPE NVIDIA Quadro RTX 6000 Graphics Accelerator

سرورها و سیستم عامل های پشتیبانی کننده ازکارت گرافیکی R0Z45A و R0Z45C
 • R0Z45A Supported Servers
 • HPE Superdome Flex
 • HPE ProLiant xl270d Gen10
 • R0Z45C Supported Servers
 • HPE ProLiant DL380 Gen10
 • HPE ProLiant ML350 Gen10
 • HPE ProLiant DL385 Gen10

مشخصات HPE NVIDIA Tesla T4 16GB Computational Accelerator

سرورها و سیستم عامل های پشتیبانی کننده ازکارت گرافیکی R0W29A و R0W29C
 • R0W29A Supported Servers
 • HPE ProLiant xl190r Gen10
 • HPE ProLiant xl270d Gen10
 • HPE Edgeline EL1000 m510
 • HPE Edgeline EL1000 m710
 • HPE Edgeline EL4000 m510
 • HPE Edgeline EL4000 m710
 • HPE Edgeline EL8000 1U e910
 • HPE Edgeline EL8000 2U e910
 • R0W29C Supported Servers
 • HPE ProLiant DL380 Gen10
 • HPE ProLiant DL360 Gen10
 • HPE ProLiant ML350 Gen10
 • HPE ProLiant DL385 Gen10
 • HPE ProLiant DL325 Gen10
 • HPE Synergy 480 Gen10

مشخصات HPE NVIDIA Tesla V100 SXM2 32GB Computational Accelerator

سرورها و سیستم عامل های پشتیبانی کننده ازکارت گرافیکی Q9U37A
 • HPE ProLiant xl270d Gen10
 • HPE ProLiant xa780i Gen10
 • HPE ProLiant xl270d Gen10
مشخصات HPE NVIDIA Tesla V100 PCIe 32GB Computational Accelerator

سرورها و سیستم عامل های پشتیبانی کننده ازکارت گرافیکی Q9U36A و Q9U36C
 • Q9U36A Supported Servers
 • HPE ProLiant xl270d Gen10
 • HPE ProLiant Xl190r Gen10
 • HPE Superdome Flex
 • HPE Edgeline 8000 2U e910
 • Q9U36C Supported Servers
 • HPE ProLiant DL380 Gen10
 • HPE ProLiant DL385 Gen10
 • HPE ProLiant DL580 Gen10
 • HPE Cloudline CL2800 Gen10
مشخصات HPE NVIDIA Tesla M10 Quad GPU Module

سرورها و سیستم عامل های پشتیبانی کننده ازکارت گرافیکی Q0J62A و Q0J62C
 • Q0J62A Supported Server
 • HPE ProLiant xl190r Gen10
 • Q0J62C Supported Servers
 • HPE ProLiant DL380 Gen10
 • HPE ProLiant DL385 Gen10
 • HPE ProLiant DL350 Gen10