کنترولرهای HPE Smart Array SR Gen10

تنظیمات پشتیبانی شده کنترولرهای HPE Smart Array SR Gen10

در این مقاله به تنظیمات پشتیبانی شده کنترولرهای HPE Smart Array SR Gen10 می پردازیم.

اطلاعات پایه

HPE Smart Array SR Gen10 یک خانواده قابل اعتماد از رید کنترولرها ارائه می دهد که متصل می شوند به:

Internal hot-plug drives-

Internal non hot-plug drives-

External JBODs to HPE Gen10 ProLiant, Synergy, and Apollo servers-

خانواده HPE Smart Array SR Gen10 شامل کلاس S، کلاس E و کلاس P یکپارچه در یک مجموعه مشترک از ابزارهای مدیریت Smart Array SR می باشد.. هر کلاس با توجه به پشتیبانی رید سخت افزاری، پشتیبانی از رید نرم افزاری، سطح RAID، ویژگی ها و عملکرد مشخص شده است. در هر کلاس، HPE انواع گزینه های بسته بندی شامل تعداد خطوط SAS / SATA، نوع پورت و form factor را ارائه می دهد.

کلاس S

کلاس S قابلیت های نرم افزاری RAID را برای استفاده با سیستم عامل های مایکروسافت فراهم می کند. HPE Smart Array S100i SR Gen10 SW RAID یک راه حل مناسب برای ورودی است که از درایوهای SATA در تنظیمات basic RAID استفاده می کند.

کلاس S فراهم می کند:

Up to 14 SATA lanes attached to internal drives-

RAID levels 0, 1, 5, and 10-

Hot-plug and non-hot-plug SATA drive support-

6G SATA support-

UEFI Boot Mode only-

Windows 2012 R2 and Windows 2016 only-

No cache memory support-

Smart array management tools-

رید کنترولر G10 کلاس S

رید کنترولر G10 کلاس S

 

کلاس E

Smart Array controller های کلاس Eیک سطح سازمانی، راه حل مقرون به صرفه برای RAID 0، 1، 5، و RAID10 و راه حل های ذخیره سازی نرم افزار را فراهم می کند. این کنترل کننده ها در حالت ترکیبی عمل می کنند که همزمان عملیات RAID و HBA را انجام می دهد. آنها رمزگذاری برای داده ها در حالت استراحت بر روی هر درایو با رمزگذاری امن HPE Smart Array SR ارائه می دهند و قابلیت اطمینان، امنیت و کارایی کلاس های سازمانی را فراهم می کنند.

کلاس E فراهم می کند:

Up to 8 SAS/SATA lanes for internal or external drives-

RAID levels 0, 1, 5, and 10-

Mixed mode RAID and HBA pass-through functionality simultaneously-

12G SATA support-

UEFI and Legacy Boot modes-

Data-at-rest encryption-

No cache memory support-

Smart array management tools-

رید کنترولر G10 کلاس E

رید کنترولر G10 کلاس E

 

کلاس P

controller های کلاس P برای افزایش کارایی در حین پشتیبانی از سطح RAID پیشرفته ایده آل هستند. این کنترل کننده ها در حالت ترکیبی عمل می کنند که همزمان عملیات RAID و HBA را انجام می دهد. آنها رمزگذاری برای داده در حالت استراحت بر روی هر درایو با رمزگذاری امن HPE Smart Array SR ارائه می دهند. آنها flash-backed write cache را ارائه می دهند و عملکرد ذخیره سازی enterprise-class، قابلیت اطمینان، امنیت و کارایی را فراهم میکنند.

کلاس P فراهم می کند:

Up to sixteen SAS/SATA lanes for internal or external drives-

RAID levels 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1 ADM, and 10 ADM-

Mixed mode RAID and HBA pass-through functionality simultaneously-

Data-at-rest encryption-

12G SAS support-

UEFI and Legacy Boot modes-

Best RAID performance capabilities with large flash-backed write cache-

Smart array management tools-

رید کنترولر G10 کلاس P

رید کنترولر G10 کلاس P

محیط های کاری (Operating Environments)

محیط های کاری (Operating Environments)

محیط های کاری (Operating Environments)

تکنولوژی های رید (RAID technologies)

تکنولوژی های رید (RAID technologies)

تکنولوژی های رید (RAID technologies)

تبدیل ها (Transformation)

تبدیل ها (Transformation)

تبدیل ها (Transformation)

امنیت (Security)

امنیت (Security)

امنیت (Security)

قابلیت اطمینان (Reliability)

قابلیت اطمینان (Reliability)

قابلیت اطمینان (Reliability)

کارایی (Performance)

کارایی (Performance)

کارایی (Performance)

منبع::