تعویض ماژول باطری RAID Controller

آموزش تصویری و گام به گام تعویض ماژول باطری RAID Controller سرورهای سری G6 و G7 شرکت HP

آموزش تصویری و گام به گام تعویض ماژول باطری RAID Controller سرورهای سری G6 و G7 شرکت HP

طبق دستور العمل فني نگهداري سرور هاي HP، معمولا بعد از گذشت بيش از 3 الي 4 سال يا به محض مشاهده پيغام خطاي زير (تصوير-1) لازم است تا به منظور بازگرداندن بهره وري و ظرفيت پردازشي سرور به وضعيت ايده آل اوليه ، نسبت به تعويض کيت باطري مطابق با دستور العمل زير اقدام کنيد.

 

 تصویر 1

گام اول :
سفارش قطعه و تامين قطعات Spare مطابق تصوير زير (تصوير-2)
HP RAID Controller Battery for G7 Part# 460499-001

تصویر 2
گام دوم:

مونتاژوير کيت باطري، خاموش کردن سرور، Unplug نمودن کابل هاي برق و باز نمودن درپوش فوقاني سرور (تصوير 3 الي 5).
(سعي کنيد همواره به جهت جلوگيري از آسب ديدن قطعات حساس، از نوار مچ بند تخليه الکتريسيته ساکن استفاده نماييد) .

تصویر 3

تصویر 4

تصوریر 5

 

 

گام سوم:
برداشتن PCI Cage و جدانمودن کيت باطري قديمي از کارت RAID Controller (تصاوير 6 الي 7).

تصوير 6

تصوير  7

 

گام چهارم و نهايي:

اتصال کيت باطري به کارت RAID Controller، اسمبل نمودن مجدد سرور و راه اندازي (تصاوير 8 و 9).

تصوير 8

تصوير  9

 

منبع:انجمن مدیران و راهبران شبکه